Sedang Membaca
Sabilus Salikin (18): Nama-Nama Tarekat Sedunia
Redaksi
Penulis Kolom

Redaksi Alif.ID - Berkeislaman dalam Kebudayaan

Sabilus Salikin (18): Nama-Nama Tarekat Sedunia

Sabilus Salikin (15): Suluk 2
Tarekat sangat banyak jumlahnya. Mari kita mengenal mereka secara mendalam. Namun terlebih dahulu, lihat dan baca dulu seratusan nama tarekat di bawah ini. Penjelasan lebih lanjut hadir di ngaji berikutnya
 1. Tarekat al-Ibâhiyyah
 2. Tarekat al-ittihâdiyyah
 3. Tarekat al-Ahmadiyyah atau Badawiyah: Tarekat syaikh Badawi, (w. 1276 M), mempunyai beberapa cabang, yaitu :
 • Tarekat as-Syannawiyyah
 • Tarekat al-Marâziqah
 • Tarekat al-Kannâsiyyah
 • Tarekat al-Inbâbiyyah
 • Tarekat al-Humûdiyyah
 • Tarekat al-Munâfiyyah
 • Tarekat as-Salamiyyah
 • Tarekat al-Halbiyyah
 • Tarekat az-Zâhidiyyah
 • Tarekat as-Syu’aibiyyah
 • Tarekat at-Tasqiyâniyah
 • Tarekat al-‘Arabiyyah
 • Tarekat as-Sathuwihiyyah
 • Tarekat al-Bandâriyyah
 • Tarekat al-Musallimiyyah atau Tarekat Sarnabalillah
 • Dan Tarekat Bayumiyyah.
 1. Tarekat al-Idrisiyyah: cabang dari Tarekat al-Khâdhirîyah daeRAh ‘Ashir
 2. Tarekat al-Adhamiyyah: dinisbatkan pada Syaikh IbRAhim bin Adham
 3. Tarekat al-Isma’îliyyah: Tarekat  daeRAh Qordofah
 4. Tarekat al-Isyrâqîyyah: mengikuti Tarekat  SuhRAwardiyah al-Halbî, nama lengkapnya Syihabuddin Yahya bin Habsyi bin Amirqi as-SuhRAwardi al-îsyrâqîyyah dijuluki as-Suhrâwardi al-Maqtul.
 5. Tarekat al-AsRAfiyyah: cabang dari tarekat Syadziliyah di turki (Abdullah ar-Rumi)
 6. Tarekat al-I’ti basyiyyah: cabang dari tarekat Khalwatiyah
 7. Tarekat ightisyâsyiyyah: cabang dari tarekat Kubrâwiyah di Khurosan
 8. Tarekat Akbariyyah: Tarekat  Hâtimiyyah
 9. Tarekat ‘Amirul Ghunyah: cabang Hâtimiyah dari Tarekat  Idrisiyyah
 10. Tarekat al-Ummi Sananiyyah: Tarekat  Sananiyyah
 11. Tarekat al-Awyasiyyah: dinisbatkan kepada Uwais al-Qorni
 12. Tarekat al-Bâbâiyyah
 13. Tarekat al-Buhuriyyah
 14. Tarekat al-Burâqiyyah
 15. Tarekat al-Burhaniyyah atau Tarekat  al-Burhamiyyah atau Dasuqiyah, cabangnya tarekat al-Sahawiyah dan tarekat al-Syarâbanah
 16. Tarekat al-Basthâmiyyah atau al-Thaifuriyyah: dinisbatkn pada syaikh Abi Yazid Thaifur al-Busthami
 17. Tarekat al-Bakriyyah: dari mesir cabangnya Tarekat  al-Qâdiriyah dan Tarekat  al-Khalwatiyyah
 18. Tarekat al-Bukâiyyah: keturunan sudan berbasis Qâdiriyah, dan memiliki dua cabang yaitu Fadhliyah dan Saidiyah al-Banawah cabang dari tarekat al-Qâdiriyah
 19. Tarekat al-Bunuhiyah: tarekat Maghribiyah (maroko)
 20. Tarekat al-Bairiyah: tarekat dari jalan Qiliqiyah
 21. Tarekat al-Bairuhajat: tarekat Afghoniyah dari pengikut al-Anshori al-Harowi
 22. Tarekat al-Byromiyah: pendirinya adalah haji Byrom keturunan Turki dari tarekat al-Shafawiyah, terpecah menjadi:
 • al-Hamzawiyah
 • al-Syaikhiyah
 • al-Hammatiyah
 1. Tarekat al-Bayumiyah: cabang dari al-Ahmadiyah
 2. Tarekat al-Bataiyyah: tarekat Tunisiyah maroko
 3. Tarekat al-Tijaniyah: tarekat jazariyah maghribiyah tersebar hingga ke sudan
 4. Tarekat al-Tasyasyatiyah: tarekat india, afganistan
 5. Tarekat al-Jabawiyah: tarekat al-Sa’diyah
 6. Tarekat al-Jarahiyah: cabang turki dari tarekat al-Khalwatiyah
 7. Tarekat al-Jazuliyah: cabang tarekat al-Syadziliyah, diantaranya adalah cabang:
 • al-Darqowah
 • al-Hammadasyah
 • al-AiSAWiyah
 • al-Syarqowah
 • al-Thaibiyah
 1. Tarekat al-Jalalah: cabang tarekat al-Qâdiriyah dalam maghrib maroko
 2. Tarekat al-Jalaliyah al-Najariyah: cabang tarekat al-Suhrâwardiyah, daeRAh india dinisbatkan kepada syaikh Makhdum Jihaniyan, w. 1383 M.)
 3. Tarekat al-Jamaliyah: cabang farisy dari tarekat al-Sahrurodiyah, pendirinya adalah ardestani (alm) keturunan ke-15 masehi. Dan juga tarekat al-Jamaliyah yaitu tarekat Turki yang bertempat di Istanbul
 4. Tarekat al-Jalwatiyah: cabang Turki shofwiyah, cabangnya adalah:
 • tarekat al-Hasyimiyah
 • al-Rusyaniyah (Kalsyaniyah)
 • al-Fana’iyah
 • al-Hudza’iyah dinisabtkan kepada syaikh Junaid
 1. Tarekat al-Junaidiyah: keturunan Junaidi dan cabangnya adalah:
 • tarekat al-Khawajikan
 • al-Kubrâwiyah
 • al-Qâdiriyah
 1. Tarekat al-Hatimiyah: keturunan ibnu arâby (Akbariyah)
 2. Tarekat al-Habibiyah: cabang dari tarekat al-Syadiliyah
 3. Tarekat al-Haririyah: cabang dari Tarekat ar-Rifaiyyah
 4. Tarekat al-Hafnawiyah: cabang dari tarekat al-Khalwatiyah (wafat 1767 M.)
 5. Tarekat al-Hakimiyah: dinisbatkan kepada imam hakim at-Tîrmîdzi
 6. Tarekat al-Hallajiyah: dinisbatkan kepada al-Hallaj
 7. Tarekat al-Hamadasyiyah: cabang maghroby dari tarekat al-Jazulawiyah yang mempunyai cabang:
 • tarekat al-Daghwaghiyah
 • tarekat al-Shadaqiyah
 • tarekat al-RAbahiyah
 • tarekat al-Qasimiyah
 1. Tarekat al-Hamzawiyah: gabungan tarekat dari tarekat al-BiRAmiyah dan tarekat al-Malamiyah
 2. Tarekat al-Hanshaliyah: tarekat bangsa maghRAbiyah (Maroko)
 3. Tarekat al-Haidariyah: cabang dari tarekat al-Qondariyah (Paris atau PRAncis)
 4. Tarekat al-Khâdiriyah atau Khidriyah: tarekat yang dinisbatkan pada ibnu Dabbagh, cabangnya:
 • al-Murghaniyyah
 • al-Idrisiyyah
 • al-Sanusiyyah.
 1. Tarekat al-KhaiRAziyah: dinisbatkan pada Abi Sa’id al-Khiroz
 2. Tarekat al-Khafifiyah: Ibnu Khofif as-Syirozi
 3. Tarekat al-Khafiyah: nama laqab dari tarekat an-Naqsyabandiyah di negara china dan Turkistan.
 4. Tarekat al-Khalwatiyyah: cabang tarekat Suhrowardiyyah di kurosan (IRAn) cabang yang di turki adalah:
 • Sarâhiyah Ightibasyiyah as-Sayaqiyah
 • al-Niy aziyah
 • al-Sunbûliyah
 • al-Syamsiyyah
 • al-Kalfaniyyah
 • as-Syuja’iyah
Baca juga:  Ilmu Pengetahuan dalam Pandangan Rumi

cabang di Mesir adalah:

 • al-Dha’ifiyyah
 • al-Hafnuwiyyah
 • as-Saba’iyah
 • as-Shawiyah
 • ad-Dardiyah
 • al-mughsiyah
 • an-Naubah
 • al-Hîjaz
 • al-Khalîlyyah, di Tunisia
 • al-Khumûsiyyah al-Khawâjâkân di IRAn merupakan cabang Tarekat al-Junaidi, di daeRAh Turkinistan disebut al-Yusûwiyah dinisbatkan pada syaikh Yusuf al-Hamdzânî
 • ad-Darqâwah cabang Tarekat al-Jazûliyyah, Tarekat ad-Darqawah memiliki cabang:
 • al-Bauzîdiyah al-Kitâniyyah
 • al-hîrâqiyyah
 1. Tarekat al-Khilyaliyah
 2. Tarekat al-Khumusiyah
 3. Tarekat al-Khâwajakân
 4. Tarekat al-Khowâthoriyyah
 5. Tarekat al-Dardiriyah
 6. Tarekat al-Darqowah
 7. Tarekat ad-Dasuqiyah: Burhaniyah
 8. Tarekat ad-Dahriyah: berkembang di negara Yaman, China dan Turki
 9. Tarekat ad-Dahabiyah: sebutan tarekat al-Kubrowiyah di Paris atau PRAncis
 10. Tarekat ar-Rohhâliyyah
 11. Tarekat ar-Rohmâniyyah: cabang kholwatî.
 12. Tarekat ar-RosûliSyâhiyyah di India
 13. Tarekat ar-RAsyidiyah: cabang tarekat al-Yusufiyyah.
 14. Tarekat ar-Rifa’iyyah: cabang dari Tarekat ini adalah:
 • Tarekat as-Suriyah
 • al-Haririyah
 • as-Sa’diyah
 • as-Siyadiyah

sedangkan di mesir cabangnya bernama:

 • Tarekat al-Baziyah
 • al-Malikiyah
 • Tarekat al-Habibiyah.
 1. Tarekat ar-Rukniyah: cabang dari tarekat al-KubRawiyah berkembang di IRAq dinisbatkan kepada (‘ala’ ad-Daulah as-Samnani (w. 1336 M))
 2. Tarekat ar-RAusyiniyah: cabang tarekat Khalwatiyyah berkembang di Mesir dan Turqi, dinisbatkan pada Syaikh al-Kalsyâni 1553 M (cabang Tarekat as-SuhRAwardiyah).
 3. Tarekat ar-Rumiyah atau Tarekat Asrofiyyah
 4. Tarekat az-Zarruqiyah: cabang iRAn dari tarekat as-Syadzili dinisbatkan pada Syaikh Zaruq
 5. Tarekat az-Ziyaniyah: cabang maghrobi dari tarekat as-Syadzili
 6. Tarekat az-Zainiyah: cabang tarekat as-Suhrowardiyyah di turki
 7. Tarekat as-Sâlimiya atau Sahliyah
 8. Tarekat as-Sab’îniyah: tarekat yang dinisbatkan kepada Ibnu Sab’in
 9. Tarekat as-Siqthiyah: Tarekat yang dinisbatkan kepada Sari as-Siqthi (w. 867 M)) di turki
 10. Tarekat as-Salâmiyah atau Tarekat ‘Arûsiyah
 11. Tarekat as-Sulthâniyah: turkinistaniyah
 12. Tarekat as-Samâniyah: cabang tarekat as-Syadzili dinisbatkan kepada Muhammad Abdul Karim as-Samani al-Madani
 13. Tarekat as-Sunbuliyah: cabang tarekat Khalwatiyah di turki
 14. Tarekat as-Sannan Ummiyah: di turki
 15. Tarekat as-Sananiyah: di tunis
 16. Tarekat as-Sanusiyah: di libya
 17. Tarekat as-Suhrowardiyyah: dinisbatkan kepada Abdul Qohir as-Suhrowardi disebut juga Siddîqiyah berdasarkan nama Abu Bakar as-Siddiq dan memiliki cabang yaitu:
 • Jalâliyah
 • Jamaliyah
 • Khalwatiyah
 • RAusyaniyah
 • Shofwiyah
 • Zainiyah
Katalog Buku Alif.ID
Halaman: 1 2
Apa Reaksi Anda?
Bangga
2
Ingin Tahu
5
Senang
2
Terhibur
1
Terinspirasi
3
Terkejut
2
Scroll To Top