Tentang

ALIF.ID dihadirkan sebagai ikhtiar kecil untuk membuka suasana keberagamaan kita yang lebih beragam dan selaras dengan ruh ajaran Islam. Kami mengajukan visi Berkeislaman dalam Kebudayaan agar jalan Islam yang lapang makin terbuka.

Budaya adalah kunci utama membuka jalan lapang keberislaman. Sebab, budaya melingkupi dan menyentuh segala aspek pemikiran tentang kehidupan, hukum, politik, akhlak, pendidikan, sains, seni, pakaian, hingga ritual.

Dengan visi di atas, Alif.ID bersungguh-sungguh menghadirkan, suasana, warna, gagasan beragam dalam keberislaman kita. Harapannya, alid.id dapat membuka jalan baru kemaslahatan.


Jajaran redaksi Alif.ID dapat dilihat di sini.