Sedang Membaca
Rukhashut Thaharah: Kemudahan dalam Fikih Bersuci Karangan KH. Muhammad b. ‘Abd al-Qadir Ba-Fadhal Kediri (1992)

Dosen di UNU Jakarta. Selain itu, menulis buku dan menerjemah

Rukhashut Thaharah: Kemudahan dalam Fikih Bersuci Karangan KH. Muhammad b. ‘Abd al-Qadir Ba-Fadhal Kediri (1992)

Rukhshoh Thoharoh

Ini adalah kitab Rukhash al-Thaharah fi Ma La Yanbaghi li Thalib al-Fiqh Jahluhu min al-Rukhash wa al-Takhfifat fi Masa’il al-Thaharah karangan KH. Muhammad ‘Utsman b. ‘Abd al-Qadir Ba-Fadhal (KH. Utsman Petok) dari Petok, Mojo, Kediri (Jawa Timur).

 

Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab dan berisi kajian tentang kemudahan-kemudahan dan dispensasi dalam fikih bersuci. Karya ini diselesaikan pada hari Senin, Syawwal  1411 H (1993 M) dan diterbitkan oleh Maktabah Utsmaniyyah (Muhammad Utsman) milik pengarang (tanpa tahun).

 

Kitab ini dibagi dalam enam bab dan 11 pasal. Jumlah keseluruhan halaman 69 halaman. Di antara pokok terpenting dalam kajian kitab ini adalah macam-macam najis yang didispensasi (an-najasah al-ma’fuwwat), utamanya saat melakukan salat (karena salah satu syarat sahnya salat adalah tersuci badan, pakaian, dan tempat dari segala bentuk najis), juga beberapa kemudahan dalam ber-istinja (bersuci setelah buang air), cara berwudu bagi orang yang memiliki halangan tertentu, dan juga cara bersuci perempuan yang memiliki penyakit darah yang keluar dari alat reproduksinya di luar datang bulan dan keputihan.

 

Dalam kata pengantarnya, pengarang menulis:

أما بعد. فهذه إن شاء الله وأعان رسالة صغيرة نافعة في بيان ما يتعلق بالرخص والتخفيفات في مسائل الطهارة لعل الله يحفظنا ويشفينا وأمثالنا عن داء الوسواس والتعمق في شريعة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم السمحاء الغزاء

Baca juga:  Sawala Kehadiran Cadar di Masyarakat: Polemik di UIN Antasari

 

Amma ba’du. Ini, atas kehendak dan pertologan Allah, adalah sebuah risalah yang kecil namun bermanfaat, dalam menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan beberapa kemudahan dan kelonggaran dalam masalah-masalah bersuci. Semoga Allah menjaga kita dan orang-orang seperti kita dari penyakit waswas, juga menjadikan kita memiliki pemahaman yang mendalam dalam ajaran Nabi yang penuh kasih sayang, yang toleran, dan yang bersinar ini.

 

Di halaman 68, sebelum daftar isi, pengarang menuliskan daftar kitab-kitab yang menjadi rujukannya dalam menyusun karyanya ini. Jumlah keseluruhan kitab rujukan tersebut 31 buah.

Di antara yang paling penting adalah kitab Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab karangan Imam Nawawi, I’anatut Thalibin Hasyiah Fathul Mu’in karangan Sayyid Bakri, al-Bujairimi ‘alal Khatib karangan al-Bujairimi, al-Hasyiah al-Kubra karangan Syaikh Sulaiman al-Kurdi, Hasyiah al-Tarmasi karangan Syaikh Mahfuzh Tremas, dan lain-lain.

 

Saya mengaji kitab ini dari awal hingga khatam secara bandongan dari al-Mukarram al-Maghfurlah KH. Bahrul Ulum Marzuqi Dahlan, salah satu pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri (Jawa Timur) dalam pengajian pasanan tahun 1420 H (1999 M). Dalam sampul kitab terdapat catatan parateks saya menerangkan jika saya memulai mengaji kitab ini pada malam 1 Ramadan 1420 H, bertempat di rumah KH. Bahrul Ulum Marzuqi Dahlan, selepas shalat tarawih, dan khatam pada malam Kamis 15 Ramadan berikutnya di tempat yang sama. Saya menulis (para)-teks berikut:

Baca juga:  Zaldy Armendaris, Komikus yang Misterius Itu

 

مولاهي: ملام 1 رمضان 1420/ أوليه الكياهي الحاج بخر العلوم مرزوقي دحلان/ دي دالم بليئو بعد التراويح

قد تمت في 15 رمضان 1420 هري رابو ملام كاميس/ نفعنا الله تعالى به آمين

 

Majalengka, Maret 2018

Katalog Buku Alif.ID
Apa Reaksi Anda?
Bangga
1
Ingin Tahu
1
Senang
1
Terhibur
0
Terinspirasi
0
Terkejut
0
Scroll To Top