Ibnu Abbas, Syi’ir Arab, dan Penafsiran Alquran

“Syi’ir adalah ensiklopedia bangsa Arab, bila kita kesulitan memahami salah satu dialek Alquran yang diturunkan…

Lemahnya Penguasaan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi Islam

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) merupakan institusi pendidikan tinggi yang dikelola atau di bawah pengawasan…

Pendapat Ulama tentang Kata Asyura

Bila mendengar kata “Asyura’” maka ingatan kita pasti merujuk pada tanggal 10 di Bulan Muharram,…

Kritik Mustafa Lutfi al-Manfaluti Ihwal Zaid yang Terus Memukul Amr

Mustafa Lutfi al-Manfaluti (w. 1924 M), pernah dengar namanya? Pengkaji sastra Arab sudah pasti tak…

Peristiwa Zunburiyah dan Fleksibelnya Mazhab Kufah

Disadari atau tidak, Islam menjadi faktor penyemangat lahirnya berbagai disiplin ilmu-ilmu Arab-Islam. Kesadaran untuk mentaati…

Asal-usul Kata Jin, Majnun, Janin, dan Jannah

Bahasa Arab disinyalir sebagai bahasa tertua dan satu-satunya bahasa yang tidak punah, dari bahasa-bahasa yang…

Diwan: Gila, Orang Kantoran dan Anggota Dewan

Kata diwan dalam bahasa Arab kerap diartikan sebagai kantor. Diwan al–markaziy diartikan sebagai kantor pusat.…

Generasi Milenial Arab Lebih Suka Bicara Bahasa Inggris

Menurut laporan UNESCO, 230 bahasa dinyatakan musnah dalam kurun antara 1950 dan 2010. Sementara itu,…

Ketika Imam Nawawi Belajar Nahwu pada Imam Ibnu Malik

Di kalangan para pakar, ulama ini digelari al-imam, al-hafiz, al-faqih, dan al-muhaddis. Ia juga bergelar…

Memahami Kata Wafat dan Maut dalam Linguistik Arab

Bahasa adalah cerminan dari budaya suatu bangsa, dan setiap bahasa memiliki keistimewaan dan karakter sendiri.…