Tgk Helmi Abu Bakar el-Langkawi, M. Pd

Guru Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga, Dosen IAI Al-Aziziyah Samalanga dan Ketua Ansor Pidie Jaya serta Kandidat Doktor UIN Ar-Raniry Banda.

4 Artikel Terpublikasi | Ikuti