Abdul Moqsith Ghazali

Abdul Moqsith Ghazali

Abd. Moqsith Ghazali menekuni bidang fikih dan ushul fikih. Menyelesaikan program doktoralnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain mengajar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta dan pengurus LBM PBNU, dia banyak menyampaikan ceramah keagamaan untuk umum.

8 Artikel Terpublikasi | Ikuti