Sedang Membaca
Ijazah Mbah Hasyim Asy’ari kepada Mbah Fadhol Senori
Yuniar Indra Yahya
Penulis Kolom

Santri Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Ijazah Mbah Hasyim Asy’ari kepada Mbah Fadhol Senori

Ijazah

Tradisi Ijazah dalam dunia kepesantrenan memang sudah lazim dilakukan. Yakni seorang guru memberikan ijazah kepada murid atau beberapa muridnya. Ijazah yang diberikan juga bermacam-macam, mulai dari ijazah kitab, doa, wirid, hizb, hadis. Hal itu dilakukan oleh para ulama’ sebagai bentuk penjagaan kredibilitasnya sebagai penerus risalah Rasulullah. Karena tanpa sanad orang bisa sembarang bicara apa pun.

Bahkan untuk menguatkan kredibilitas/kesanad-annya, banyak ulama’ membukukan hasil ijazah dari gurunya dalam bentuk risalah kecil. Ambil contoh Syaikh Mahfudz Al-Tarmasi, beliau merangkai kesanad-an ilmunya dalam karyanya Kifayatul Mustafid. Di sana Syaikh Mahfud menuliskan rumpun kitab yang memiliki ijazah dari guru-gurunya yang bersambung kepada mushannif/pengarangnya. Di bidang hadis beliau mengambil ijazah Sahih Bukhari dari Syaikh Abu Bakar Syatho, Sunan Turmudzi dari Syaikh Said Babasil, Sunan Abi Dawud dari Syaikh Amin Al-Madani.

Tradisi tersebut juga dilanjutkan oleh muridnya, Hadratussyaikh M. Hasyim Asy’ari. Beliau memberikan ijazah sanad kitab kepada salah satu muridnya KH. Abul Fadhol Senori—salah seorang ulama’ kharismatik dari Tuban. KH. Abul Fadhol mendapat sanad banyak kitab dari Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari. Hal tersebut dilakukan oleh KH. Abul Fadhol selama kurang dari satu tahun mondok di Tebuireng pada era pemerintahan Jepang. Catatan ijazah tersebut terdapat pada manuskirp yang masih disimpan rapi oleh putranya—KH. Abdul Mafakhir.

Baca juga:  Ulama Banjar (184): Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum

Dalam bidang hadis, tercantum sejumlah 40 kitab Hadis yang sengaja diijazahkan oleh Hasyim Asy’ari kepada Abu Fadhol. Namun, jumlahnya berbeda dengan ijazah yang diperoleh Syaikh Mahfudz Termas dalam Kifayatul Mustafid-nya. Berikut adalah daftar kitab ijazah KH. Abul Fadhol dari KH. M. Hasyim Asy’ari:

 1. Sahih Al-Bukhari
 2. Sahih Muslim
 3. Sunan Abi Dawud
 4. Sunan Al-Turmudzi
 5. Sunan Al-Nasai
 6. Sunan Ibnu Majah
 7. Muwatha’ Imam Malik
 8. Musannaf Abd Razzaq
 9. Sunan Al-Daraquthni
 10. Al-Mustadrak Al-Hakim
 11. Sahih ibn Khuzaimah
 12. Musnad Al-Qadha’i Al-Masyhur bi Musnad Syihab
 13. Musnad Al-Firdaus
 14. Musnad Ibn Abi Syaibah
 15. Musnad Abi ‘Awanah
 16. Sunan Sa’id ibn Manshur
 17. Musnad Al-Harist Al-Tamimi
 18. Musnad Yahya ibn Mu’ayyan
 19. Kitab Al-Faraj Ba’da Syiddah
 20. Muntaqa Ibn Al-Jarud
 21. Al-Arba’in min Ikhbari Sayyidil Mursalin Saifuddin Al-Bajuri
 22. Al-Arba’un Abi Said Al-Naisaburi
 23. Musnad Baqi’ ibn Mukhallad
 24. Musnad Ibn Rahawaih
 25. Al-Arba’una Al-Makkiyah min Ahadis Al-Fuqaha’i Al-Hanafiyyah
 26. Al-Arbaun fi Ishina’ al-Ma’ruf
 27. Mushannaf Waqi’
 28. Mu’jam Ibn Qani’
 29. Musnad Al-Hamid
 30. ‘Asyariyat Al-Qalqasyandi
 31. Musnad Al-bazzar
 32. Musnad Abi Ya’la
 33. Mu’jam Kabir
 34. Mu’jam Al-Ausath
 35. Mu’jam Saghir
 36. Sunan Baihaqi
 37. Al-Khal’iyyat
 38. Musnad Ahmad
 39. Musnad Abi Hanifah
 40. Sahih Ibn Hibban
 41. Al-Dzurriyah Al-Thahirah

Tertulis dalam ijazahnya, beliau menyelesaikan risalah sanadnya dari KH. M. Hasyim Asy’ari pada hari Senin Akhir Shafar, 1361 H. Terdapat juga keterangan bahwa risalah tersebut disahkan oleh KH. M. Hasyim Asy’ari. Dengan sanad tersambung kepada Syaikh Mahfudz Termas, dari Syaikh Abi Bakar Syatha, dari Syaikh Ahmad Zaini Dahlan, dari Syaikh Usman ibn Hasan al-Dimyathi.

Baca juga:  Mo Amer: Merebut Kembali Identitas Palestina

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي اليه الاستناد, وعليه الوعول والاعتماد والصلاة والسلام على المرفوع اليه السند سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه الذين هم في الدين عماد. امّا بعد: فيقول الفقير الى غفور ربه الغفور أحمد أبو الفضل بن عبد الشكور قد أجازت بما تتمته ثبت الشيخ محمد بن منصور الشنواني. شيخنا العلامة مرجع الخاص والعامة الشيخ محمد هاشم أشعري التبويرنجي الجمبانجي. عن شيخه محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي ثم المكي عن شيخه السيد ابي بكر البكري عن شيخه السيد احمد بن زيني دحلان عن شيخه الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي عن صاحب الثبت المذكور وذلك في يوم الاثنين سلخ صفر الخير سنة 1361 من الهجرة النبوية على صاحبه فضل الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين

Nasihat kepada Para Pengkaji Hadis

Selain itu, dalam manuskrip yang ditulis oleh KH. Abul Fadhol sendiri juga terdapat nasihat kepada para pengkaji Hadis. Bahwa selayaknya para pengkaji Hadis memulai kajiannya urut diawali pada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dilanjutkan pada kitab-kitab Sunan dan yang lainnya. Baik kajian itu dilakukan dengan cara Sorogan atau Bandongan.

Ijazah 2

(تنبيه) هذه الكتب المذكورة اعز البخاري وما ذكر بعده من الكتب السنة المشهورة بين المحدثين بالفضل المتين قالوا وينيغي لطلاب الحديث أن يتلقاها على ترتيبها المذكور البخاري فمسلم فسنن فأبو داوود الخ سواء كان ذلك التلقي قراءة منه على شيخه او سماعا من شيخه او اجازة منه

Begitulah cara ulama’ kita menghargai guru-guru dan ilmu yang didapat dari gurunya. Mereka mencatat nama kitab dan gurunya sebagai bagian dari tranfer keilmuan. Sekaligus menjadi bukti bahwa mereka benar-benar kredibel dan keilmuannya benar-benar tersambung kepada ulama’ salaf. Dan sudah pasti para ulama’ salaf tersambung terhadap Kanjeng Nabi Muhammad.

Katalog Buku Alif.ID
Apa Reaksi Anda?
Bangga
0
Ingin Tahu
0
Senang
0
Terhibur
1
Terinspirasi
1
Terkejut
0
Lihat Komentar (0)

Komentari

Scroll To Top