Avatar

Mujaddid bin Abdullah

Berdarah Aceh. Pernah menimba ilmu di bumi Kinanah Mesir, Universitas al-Azhar. Master Akidah dan Pemikiran Islam di University of Malaya. Suka bercengkrama dengan buku. Peminat kajian Filsafat, Sejarah dan Pemikiran Islam.

2 Artikel Terpublikasi | Ikuti