Beranda Tarikh Sajabijah, Orang Nusantara yang Tinggal di Arab Era Umar bin Khattab